BOKA RUM

Varsågod att göra din hotellbokning!

  1. Välj datum och antal personer samt tryck på ”sök”
  2. Välj rum och scrolla sedan nedåt
  3. Välj paket och tillval
  4. Fyll i dina uppgifter

Om det önskade datumet inte är tillgängligt eller om du har några speciella önskemål, maila oss på info@furusundvardshus.se alternativt ring oss på 0176 – 803 44.